پیرامون شب قدر
54 بازدید
محل ارائه: شبکه الکوثر -مستقیم-
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : عربی
زبان : عربی