آلبوم من ◂ مصاحبه بمناسبت شهادت حضرت امام كاظم (ع)
اين مصاحبه در شب سه شنبه 6-4-1390 به طور مستقيم از شبکه پخش شد