آلبوم من ◂ نشست علمی سابقه تشیع - مدرسه حجتیه قم
نشست علمی با عنوان (پیشینه تشیع در میان اصحاب پیامبر اعظم(ص) در مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (حجتیه)