آلبوم من ◂ با آقای دکتر لبیب بیضون
دکتر لبیب بیضون دارای آثاری همچون کتاب (تصنیف نهج البلاغه) و(موسوعه کربلا) است