حجر اسماعیل در نگاه قرآن، روایات، فقه وتاریخ
28 بازدید
ناشر: نشر مشعر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب که در یک صد وچهل وهشت صفحه رقعی توسط نشر مشعر چاپ ومنتشر گردیده است مسائل زیر مورد بررسی قرار گرفته است: حجر در لغت حجر اسماعیل در قرآن کریم حجر اسماعیل در روایات حجر اسماعیل در نگاه فقه حجر اسماعیل در بستر تاریخ در کتاب نامه کتاب نام یک صد ونوزده منبع بچشم می خورد.