الامام جعفر الصادق رمز الحضارة الاسلامیة
30 بازدید
ناشر: مؤسسة التاریخ العربی- بیروت لبنان
نقش: نویسنده
شابک: 964-06-2612-0
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : عربی
گزارشی تحلیلی از زندگانی امام صادق (ع) با تأکید بر نقش محوری او در پایه گذاری وشکوفایی تمدن اسلامی است. در این گزارش، نخست گوشه‏هایی از شخصیت امام صادق معرفی می‏گردد و طی آن پاره‏ای از اظهارات و قضاوتهای علمای مسلمان درباره عظمت او بازگو می‏شود و سپس شیوه‏های تبلیغی امام مورد بررسی قرار می‏گیرد. نویسنده ضمن ذکر شیوه مناظرات امام با گروههای زندیقان، علمای درباری و معتزلیان، آن را بهترین شیوه ممکن برای هدایت غیر مسلمانان به اسلام، و تصحیح اشتباههای آنان می‏داند. در بخش بعدی کتاب، از اندیشه‏های پزشکی امام صادق (ع) سخن به میان آمده و دستورات پزشکی و طبی ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. در دو فصل پایانی کتاب، به ترتیب دیدگاههای نجومی امام صادق و دستورات و رهنمودهای او درباره حفظ محیط زیست بررسی شده است. در این کتاب سعی بعمل امده است که نقش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را در شکوفایی وبالندکی تمدن اسلامی مورد کنکاش قرار دهد وبهمین مناسبت سخنان ایشان را در علوم مختلف مثل کلام فیزیک شیمی طب وکالبدشکافی ستاره شناسی و.. را اورده وبحثهای کوناکون ایشان را با دکر اندیشان وجهره های علمی انروز وهمجنین نقش ایشان در تربیت شاکردان فراوان وبا تخصصهای مختلف مورد توجه قرار کرفته است.