آیا در حال روزه بخاطر رفع تشنگی می توان آب خورد؟
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/05/05
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا در حال روزه بخاطر رفع تشنگی می توان آب خورد؟