امام محمد باقر (ع) در نگاه اندیشوران اهل سنت
59 بازدید
محل نشر: همایش ملی امام محمد باقر (ع) بوشهر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/9/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی