پرجم بر زمین نماند
55 بازدید
محل نشر: ره توشه مبلغین - دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ماه صفر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از نقش حضرت زینب در نهضت حسینی