جلوه هاى ولایت در تفسیر کشف الأسرار
47 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره میبدی، وقسمت اول آن در مجله بینات شمار8 چاپ شد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشته در 2 بخش نگارش یافته است که در بخش اول نگاهی مثبت به مطالب آن ودر بخش دوم نگاه انتقادی به این تفسیر افکنده است میبدی در عین برخورداری از قلم شیوای فارسی فردی متعصب بوده است ومواضع افراطی در باره شیعه دارد..