انتشار کتاب «در جستجوى فدک»
102 بازدید
تاریخ ارائه : 6/7/2014 11:25:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

کتاب «در جستجوی فدک» اثر حجت الاسلام والمسلمین محمدامین پورامینی توسط انتشارات آستان قدس رضوی در 64 صفحه جیبی انتشار یافت، در این نوشتار که شماره 106 از مجموعه رهنماست این مباحث بطور خلاصه وبا قلمی روان مورد بحث قرار گرفته شده است:

    - فدک چیست؟

    - محدوده فدک کجاست؟

    - علت تأکید وتکیه بر مسئله فدک چیست؟

    - موضع حضرت فاطمه زهرا(ع) چیست؟

    - موضع غصب کنندگان فدک کدام است؟

    - تأثیر کلامی، فقهی این بحث چیست؟

    - علت استمرار این بحث وموج آفرینی در باره آن چیست؟

    - بازتاب مسئله فدک چیست؟

پاسخ به این پرسشها را در ضمن هفت فصل می یابیم:

1- فدک؛ محدوده ومالکیت آن

2- چرا فدک در اختیار فاطمه (ع) قرار گرفت؟

3- غصب فدک چرا؟

4- گامهای استوار برای احقاق حق

5- جعل حدیث برای توجیه غصب فدک

6- سرنوشت فدک

7- خطبه فدکیه وراز تکیه برفدک

- سخن آخر

در در آمد آن می خوانیم:

برخی ساده اندیشانه تنها فکر می کنند که فدک فقط باغی بوده است که دست حضرت زهرا (ع) بوده که بعد تصرف وغصب شد؛ قضیه ای بود وتمام شد ورفت! .. این نگاه، نگاهی ساده انگارانه است، وقضیه بسیار عمیق تر وماجرا فراتر از آنست. بحث از فدک بحث از زمین غصب شده نیست! ، فدک نماد خلافت حقه وامامت است، فدک فراتر از یک زمین است، فدک آینه تمام نمای ولایت است، غصب فدک یعنی غصب خلافت، تهی ساختن منبع مالی تشکیلات امامت حقه، غصب فدک یعنی غصب خلافت، وتکیه فاطمه زهرا(ع) واهل بیت بر فدک تکیه بر خلافت حقه وروشنگری امت جهت یافتن راه سعادت خویش است که تنها در پرتور امامت امامان معصوم بدست می آید، ودر ضمن مطالبه حق نادانی مدعیان خلافت به احکام ضروری اسلامی روشن، وبا ایراد خطبه فدکیه راه آینده ترسیم شد، که مسیر سعادت امت اسلام در گرو بازگرداندن خلافت در مسیر اصلی وترسیم شده الهی است، واین رمز وراز تکیه بر فدک است، که با مرور زمان پایان یافتنی نیست. ممکن است گفته شود که آیا طرح این مسائل مخالف وحدت اسلامی نیست؟در جواب می گوئیم: بدون شک وحدت امت اسلام امری ضروری وبدیهی است، ولی مقصود از وحدت دست برداشتن از عقائد حق وترک واکاوی وپژوهش مسائل کلامی، تاریخی، سیاسی نیست، بلکه مقصود آنست که در عین اختلاف دیدگاه وحفظ باورهای صحیح ودرست، با تکیه بر نقاط مشترک فراوانی که ما با برادران اهل سنت داریم با فهم صحیح از مبانی یکدیگر در برابر دشمن مشترکی که نه رحم به سنی می کند و نه به شیعه، از موضعگیری مشترک ومناسب ویکسو ویکسانی برخوردار باشیم، وبا دشمن شناسی که امروز در آمریکا وصهیونیسم جهانی متجلی است، دوست را از دشمن تشخیص داده ونوک حمله ونشان سلاح را به دشمن مشترک نشانه گیریم، واما طرح اینگونه مباحث، در محیطی سالم وعلمی بدون آنکه اهانتی به کسی گردد، وبه منظور کشف حقیقت وواقعیت مشکلی ندارد.

خلاصه: فدک فراتر از یک زمین است، فدک آینه تمام نمای ولایت است، غصب فدک یعنی غصب خلافت.